Nasze usługi

Budując portfolio dopasowane do własnych potrzeb, należy mieć jasno sprecyzowane poszczególne usługi.

Nasza oferta umożliwia wybranie dowolnych usług z poszczególnych obszarów działalności biura i złożenie ich w jeden pakiet objęty umową.

Nadzór architektoniczny firmy

Oferujemy pełen zakres usług związanych z prowadzeniem architektury korporacyjnej i IT, nadzorem nad nią i zarządzaniem.

Nadzór architektoniczny firmy

 • opracowanie i prowadzenie repozytorium architektonicznego,
 • przygotowanie strategii IT długo- i krótkofalowych,
 • optymalizację architektury, procesów i infrastruktury IT,
 • przygotowanie obszarów IT, wsparcie ich i nadzór nad transformacją,
 • przygotowanie materiałów doradczych dla zarządu klienta,
 • przygotowanie roadmap IT i nadzór nad jej realizacją we wszystkich warstwach od infrastruktury do strategii,
 • pełnienie roli Rady Architektury.
Modele płatności
Abonament

Płacąc abonament można zyskać pakiet usług bez potrzeby zatrudnienia całego zespołu architektów. Rozmiar abonamentu zależy od zamówionych usług oraz od zadań zaplanowanych na dany okres. Ten sposób płatności pozwala na kontrolowanie kosztów i na płacenie tylko tyle, ile jest niezbędne, aby prowadzić architekturę IT.
Ten model polecamy jako podstawowy sposób rozliczania długoterminowych usług architektury i projektów.

Stawka godzinowa

Stawka godzinowa pozwala kupić nasz czas pod konkretne zadanie. Ustalamy z klientem stawkę za godzinę, przedstawiamy konkretną wycenę poszczególnych zadań i zgodnie z ilością przekazywanych nam zadań, obliczamy naszą pracę. Polecamy ten model przy realizacji pojedynczych projektów lub zadań krótkoterminowych, niezwiązanych z pełnieniem przez nas roli działu architektury.

Indywidualna wycena

Standardowy model Fixed Price. Polega na ustaleniu zakresu zadań i czasu realizacji, na podstawie których wyceniamy usługę. Ze względu na charakter pracy architektów oraz ze względu na produkty, jakich dostarczamy, polecamy ten model dla rozliczania szkoleń i dla niestandardowych sytuacji.

W niektórych wypadkach na wyraźne życzenie klienta możemy przygotować indywidualne podejście do każdego tematu z zakresu architektury IT. Na podstawie wymagań i potrzeb ustalamy zakres prac i przedstawiamy dedykowaną ofertę.

Opracowanie architektoniczne projektów

Oferujemy usługi kompletnego wsparcia architektonicznego projektów. W zależności od oczekiwań, możemy pełnić zadania architektów rozwiązań, projektantów aplikacji i biura dokumentacji projektowej.

Opracowanie architektoniczne projektów

 • opracowanie techniczne i funkcjonalne architektury IT,
 • przygotowanie planu realizacji projektu od stanu bieżącego, przez stany przejściowe, do stanu docelowego,
 • przygotowanie i utrzymywanie dokumentacji projektu,
 • identyfikowanie i ocena ryzyka,
 • raportowanie.
Modele płatności
Abonament

Płacąc abonament można zyskać pakiet usług bez potrzeby zatrudnienia całego zespołu architektów. Rozmiar abonamentu zależy od zamówionych usług oraz od zadań zaplanowanych na dany okres. Ten sposób płatności pozwala na kontrolowanie kosztów i na płacenie tylko tyle, ile jest niezbędne, aby prowadzić architekturę IT.
Ten model polecamy jako podstawowy sposób rozliczania długoterminowych usług architektury i projektów.

Stawka godzinowa

Stawka godzinowa pozwala kupić nasz czas pod konkretne zadanie. Ustalamy z klientem stawkę za godzinę, przedstawiamy konkretną wycenę poszczególnych zadań i zgodnie z ilością przekazywanych nam zadań, obliczamy naszą pracę. Polecamy ten model przy realizacji pojedynczych projektów lub zadań krótkoterminowych, niezwiązanych z pełnieniem przez nas roli działu architektury.

Indywidualna wycena

Standardowy model Fixed Price. Polega na ustaleniu zakresu zadań i czasu realizacji, na podstawie których wyceniamy usługę. Ze względu na charakter pracy architektów oraz ze względu na produkty, jakich dostarczamy, polecamy ten model dla rozliczania szkoleń i dla niestandardowych sytuacji.

W niektórych wypadkach na wyraźne życzenie klienta możemy przygotować indywidualne podejście do każdego tematu z zakresu architektury IT. Na podstawie wymagań i potrzeb ustalamy zakres prac i przedstawiamy dedykowaną ofertę.

Audyt architektury IT

Mamy wymagane kompetencje i doświadczenie, aby jako niezależna firma zewnętrzna w imieniu przedsiębiorstwa prowadzić audyty stanu architektury informatycznej (od poziomu korporacyjnego do poziomu aplikacji) dostarczonej przez podwykonawców lub jednostki wewnętrzne.

Audyt architektury IT

 • całościową weryfikację stanu architektury na każdym poziomie,
 • analizę zgodności modeli referencyjnych ze strategią i pryncypiami,
 • weryfikację zgodności projektów z architekturami referencyjnymi,
 • ocenę i analizę ryzyka wynikającego z aktualnego stanu architektury.
Modele płatności
Indywidualna wycena

Standardowy model Fixed Price. Polega na ustaleniu zakresu zadań i czasu realizacji, na podstawie których wyceniamy usługę. Ze względu na charakter pracy architektów oraz ze względu na produkty, jakich dostarczamy, polecamy ten model dla rozliczania szkoleń i dla niestandardowych sytuacji.
W niektórych wypadkach na wyraźne życzenie klienta możemy przygotować indywidualne podejście do każdego tematu z zakresu architektury IT. Na podstawie wymagań i potrzeb ustalamy zakres prac i przedstawiamy dedykowaną ofertę.

Prowadzenie Projektów

Świadczymy w pełnym zakresie usługi związane z prowadzeniem projektów IT. Gwarantujemy pracę kompletnego biura projektu, prowadzącego projekty w wybranej metodyce.

Prowadzenie Projektów

 • zarządzanie zespołem projektowym i zadaniami według wybranej metodyki (tradycyjna lub agile),
 • wybór podwykonawców i zarządzanie nimi,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie komunikacją,
 • zarządzanie jakością IT,
 • zarządzanie zmianą.
Modele płatności
Indywidualna wycena

Standardowy model Fixed Price. Polega na ustaleniu zakresu zadań i czasu realizacji, na podstawie których wyceniamy usługę. Ze względu na charakter pracy architektów oraz ze względu na produkty, jakich dostarczamy, polecamy ten model dla rozliczania szkoleń i dla niestandardowych sytuacji.
W niektórych wypadkach na wyraźne życzenie klienta możemy przygotować indywidualne podejście do każdego tematu z zakresu architektury IT. Na podstawie wymagań i potrzeb ustalamy zakres prac i przedstawiamy dedykowaną ofertę.

Budowa kultury developerskiej

Jeśli firma ma zespół developerski lub właśnie go buduje, przygotowuje się do zmiany modelu pracy zespołów i cyklu wdrożeniowego lub po prostu chce zweryfikować skuteczność stosowanych metod pracy programistów, to właśnie tej usługi potrzebuje.

Budowa kultury developerskiej

 • wdrażanie zwinnych metodyk rozwoju (agile lub lean),
 • wsparcie przy wprowadzaniu zasad właścicielstwa aplikacji (Code ownership),
 • wsparcie w organizacji zespołów Dev/Sec/Ops,
 • wdrażenie zasad Continuous Development / Continuous Integration.
Modele płatności
Abonament

Płacąc abonament można zyskać pakiet usług bez potrzeby zatrudnienia całego zespołu architektów. Rozmiar abonamentu zależy od zamówionych usług oraz od zadań zaplanowanych na dany okres. Ten sposób płatności pozwala na kontrolowanie kosztów i na płacenie tylko tyle, ile jest niezbędne, aby prowadzić architekturę IT.
Ten model polecamy jako podstawowy sposób rozliczania długoterminowych usług architektury i projektów.

Stawka godzinowa

Stawka godzinowa pozwala kupić nasz czas pod konkretne zadanie. Ustalamy z klientem stawkę za godzinę, przedstawiamy konkretną wycenę poszczególnych zadań i zgodnie z ilością przekazywanych nam zadań, obliczamy naszą pracę. Polecamy ten model przy realizacji pojedynczych projektów lub zadań krótkoterminowych, niezwiązanych z pełnieniem przez nas roli działu architektury.

Indywidualna wycena

Standardowy model Fixed Price. Polega na ustaleniu zakresu zadań i czasu realizacji, na podstawie których wyceniamy usługę. Ze względu na charakter pracy architektów oraz ze względu na produkty, jakich dostarczamy, polecamy ten model dla rozliczania szkoleń i dla niestandardowych sytuacji.

W niektórych wypadkach na wyraźne życzenie klienta możemy przygotować indywidualne podejście do każdego tematu z zakresu architektury IT. Na podstawie wymagań i potrzeb ustalamy zakres prac i przedstawiamy dedykowaną ofertę.

Wsparcie innowacyjności firmy

Jesteśmy gotowi pełnić rolę Centrum Innowacji, zapewniając usługi: nadzoru nad poszukiwaniami, weryfikacji i pomocy przy wdrażaniu innowacji w obszarze cyfrowego biznesu i IT.

Wsparcie innowacyjności firmy

 • monitoring trendów i nowości na rynku IT w sektorach zgodnych z działalnością klienta,
 • doradztwo w zakresie oceny przydatności rozwiązań i dostawców,
 • analiza szans i perspektywiczności start-upów,
 • przygotowanie i nadzór nad Proof of Concept na bazie rozwiązań innowacyjnych.
Modele płatności
Abonament

Płacąc abonament można zyskać pakiet usług bez potrzeby zatrudnienia całego zespołu architektów. Rozmiar abonamentu zależy od zamówionych usług oraz od zadań zaplanowanych na dany okres. Ten sposób płatności pozwala na kontrolowanie kosztów i na płacenie tylko tyle, ile jest niezbędne, aby prowadzić architekturę IT.
Ten model polecamy jako podstawowy sposób rozliczania długoterminowych usług architektury i projektów.

Stawka godzinowa

Stawka godzinowa pozwala kupić nasz czas pod konkretne zadanie. Ustalamy z klientem stawkę za godzinę, przedstawiamy konkretną wycenę poszczególnych zadań i zgodnie z ilością przekazywanych nam zadań, obliczamy naszą pracę. Polecamy ten model przy realizacji pojedynczych projektów lub zadań krótkoterminowych, niezwiązanych z pełnieniem przez nas roli działu architektury.

Indywidualna wycena

Standardowy model Fixed Price. Polega na ustaleniu zakresu zadań i czasu realizacji, na podstawie których wyceniamy usługę. Ze względu na charakter pracy architektów oraz ze względu na produkty, jakich dostarczamy, polecamy ten model dla rozliczania szkoleń i dla niestandardowych sytuacji.

W niektórych wypadkach na wyraźne życzenie klienta możemy przygotować indywidualne podejście do każdego tematu z zakresu architektury IT. Na podstawie wymagań i potrzeb ustalamy zakres prac i przedstawiamy dedykowaną ofertę.

Szkolenie i coaching kadry architektonicznej

Szkolimy zespoły architektoniczne i poprawiamy jakość ich pracy bezpośrednio w macierzystej firmie. Dzięki doświadczeniu, które nabyliśmy w wielu obszarach, realizując liczne projekty, możemy przekazać załogom firm najnowsze metody i tricki pracy architekta, aby stali się jeszcze lepszymi specjalistami.

Szkolenie i coaching kadry architektonicznej

 • ocenę umiejętności i wiedzy zespołu architektonicznego,
 • opracowanie indywidualnego programu i cyklu szkoleń,
 • prowadzenie szkolenia,
 • ocenę wyników szkolenia.
Modele płatności
Indywidualna wycena

Standardowy model Fixed Price. Polega na ustaleniu zakresu zadań i czasu realizacji, na podstawie których wyceniamy usługę. Ze względu na charakter pracy architektów oraz ze względu na produkty, jakich dostarczamy, polecamy ten model dla rozliczania szkoleń i dla niestandardowych sytuacji.
W niektórych wypadkach na wyraźne życzenie klienta możemy przygotować indywidualne podejście do każdego tematu z zakresu architektury IT. Na podstawie wymagań i potrzeb ustalamy zakres prac i przedstawiamy dedykowaną ofertę.

Wymiarowanie funkcjonalne środowisk IT

(IFPUG Function Points)

W ramach pełnienia nadzoru architektonicznego czy projektowego posługujemy się uznanymi metodykami szacowania i oceny. Proponujemy wykorzystać nasze doświadczenie również jako samodzielną usługę oszacowania, weryfikacji kosztów lub szkolenia.

Wymiarowanie funkcjonalne środowisk IT

(IFPUG Function Points)

 • wymiarowanie obecnego stanu systemów IT,
 • szacowanie rozmiaru funkcjonalnego zmian systemów IT,
 • kontrolę wydajności dostawców i zespołów w oparciu o punkty funkcyjne i SNAP,
 • opracowanie wycen własnych oraz weryfikację wycen dostawców,
 • szkolenia z metodyki FP/SNAP w oparciu o standardy IFPUG.
Modele płatności
Abonament

Płacąc abonament można zyskać pakiet usług bez potrzeby zatrudnienia całego zespołu architektów. Rozmiar abonamentu zależy od zamówionych usług oraz od zadań zaplanowanych na dany okres. Ten sposób płatności pozwala na kontrolowanie kosztów i na płacenie tylko tyle, ile jest niezbędne, aby prowadzić architekturę IT.
Ten model polecamy jako podstawowy sposób rozliczania długoterminowych usług architektury i projektów.

Stawka godzinowa

Stawka godzinowa pozwala kupić nasz czas pod konkretne zadanie. Ustalamy z klientem stawkę za godzinę, przedstawiamy konkretną wycenę poszczególnych zadań i zgodnie z ilością przekazywanych nam zadań, obliczamy naszą pracę. Polecamy ten model przy realizacji pojedynczych projektów lub zadań krótkoterminowych, niezwiązanych z pełnieniem przez nas roli działu architektury.

Indywidualna wycena

Standardowy model Fixed Price. Polega na ustaleniu zakresu zadań i czasu realizacji, na podstawie których wyceniamy usługę. Ze względu na charakter pracy architektów oraz ze względu na produkty, jakich dostarczamy, polecamy ten model dla rozliczania szkoleń i dla niestandardowych sytuacji.

W niektórych wypadkach na wyraźne życzenie klienta możemy przygotować indywidualne podejście do każdego tematu z zakresu architektury IT. Na podstawie wymagań i potrzeb ustalamy zakres prac i przedstawiamy dedykowaną ofertę.

Modele Płatności

Oferujemy atrakcyjne nowoczesne sposoby rozliczenia z klientami. Wzorując się na najnowszych trendach w świecie IT, proponujemy przede wszystkim modele zgodne z zasadą Pay-as-You-Go.

Dzięki zastosowaniu elastycznego rozliczania i stałej stawki każde przedsiębiorstwo może zapewnić sobie pełne wsparcie doświadczonych architektów: korporacyjnych, rozwiązań, aplikacji, bezpieczeństwa, danych i infrastruktury bez ponoszenia pełnych kosztów zatrudniania całego zespołu na długi okres

Abonament

Płacąc abonament można zyskać pakiet usług bez potrzeby zatrudnienia całego zespołu architektów. Rozmiar abonamentu zależy od zamówionych usług oraz od zadań zaplanowanych na dany okres. Ten sposób płatności pozwala na kontrolowanie kosztów i na płacenie tylko tyle, ile jest niezbędne, aby prowadzić architekturę IT.
Ten model polecamy jako podstawowy sposób rozliczania długoterminowych usług architektury i projektów.

 • W ramach abonamentu oferujemy wsparcie architektoniczne dla firmy w rozsądnej cenie. Ustalamy z klientami zakres ich potrzeb i konkretny czas naszego zespołu, który poświęcimy miesięcznie na realizację zadań. Będziemy pełnić konkretną funkcję, jaka zostanie zakontraktowana..
 • Wysokość abonamentu można zmieniać w trybie miesięcznym w zależności od planowanych zadań.
 • Wszystkie prace będą rozliczane na podstawie raportów i protokołów.
 • Niewykorzystane godziny mogą być jednorazowo przeniesione na kolejny okres rozliczeniowy.
 • W razie potrzeby można przedłużyć nasz czas pracy, dokupując usługę w stawce godzinowej lub przez indywidualną wycenę.
 • Abonament jest najkorzystniejszą formą rozliczenia, rekomendowaną przez nas dla klientów zainteresowanych stałą współpracą, obejmującą pełne wsparcie architektoniczne.

Skontaktuj się z nami:

kontakt@arch-it.pl

}

Stawka Godzinowa

Stawka godzinowa pozwala kupić nasz czas pod konkretne zadanie. Ustalamy z klientem stawkę za godzinę, przedstawiamy konkretną wycenę poszczególnych zadań i zgodnie z ilością przekazywanych nam zadań, obliczamy naszą pracę. Polecamy ten model przy realizacji pojedynczych projektów lub zadań krótkoterminowych, niezwiązanych z pełnieniem przez nas roli działu architektury.

 • Przed każdym zadaniem ustalamy jego czasochłonność, a następnie realizujemy je zgodnie z harmonogramem.
 • W razie pojawienia się zmian wpływających na czas realizacji informujemy natychmiast klienta.
 • Na koniec cyklu rozliczeniowego wystawiamy fakturę z dokładną liczbą wykorzystanych godzin.
 • Stawka godzinowa jest formą rekomendowaną przede wszystkim do rozliczenia zadań realizowanych zwinnie lub wtedy, gdy często występują zmiany wymagań.

Indywidualna Wycena

Standardowy model Fixed Price.
Polega na ustaleniu zakresu zadań i czasu realizacji, na podstawie których wyceniamy usługę. Ze względu na charakter pracy architektów oraz ze względu na produkty, jakich dostarczamy, polecamy ten model dla rozliczania szkoleń i dla niestandardowych sytuacji.

 • W niektórych wypadkach na wyraźne życzenie klienta możemy przygotować indywidualne podejście do każdego tematu z zakresu architektury IT. Na podstawie wymagań i potrzeb ustalamy zakres prac i przedstawiamy dedykowaną ofertę.