Arch-it to jedno z najbardziej innowacyjnych i komplementarnych pod względem kompetencji biur architektury IT w Polsce. Naszym wzorem są biura architektoniczne w tradycyjnym rozumieniu takie jak Studio Libeskind lub Eiffel et Cie – założone przez Gustave Eiffel-a.

Aby zaprojektować kompletne środowisko IT, optymalne pod względem biznesowym i technologicznym, niezbędny jest unikalny zestaw umiejętności i doświadczeń zgromadzonych przez lata pracy zawodowej. Rola architekta IT wymaga z kolei specyficznego mindsetu, postawy i nastawienia którego nie da się nauczyć z książek czy na kursie certyfikacyjnym.
W ciągu lat owocnej kariery zawodowej założyciele Arch-it zawsze byli pionierami zrównoważonej architektury IT, potwierdzonej w szerokim wachlarzu zrealizowanych projektów.

Od samego początku, byliśmy pionierem zrównoważonego podejścia do projektowania, w pełnym spektrum zastosowań od aplikacji klienckich, poprzez cloud,  infrastrukturę IT aż po klastry obliczeniowe BigData. Nasze podejście jest dostosowane do kultury organizacji Klienta, często łącząc najnowsze osiągnięcia w IT ze sprawdzoną od dziesięcioleci architekturą korporacyjną; korzystamy z umiejętności, entuzjazmu i wiedzy zintegrowanych zespołów projektowych do tworzenia inspirującego środowiska pracy.

Dzięki twórczej współpracy od samego początku projektu, architekci i inżynierowie oprogramowania łączą swoją wiedzę w celu opracowania zintegrowanych i zrównoważonych rozwiązań projektowych. Od początku do końca, zespoły projektowe są wspierane przez naszych specjalistów, w tym PM i QA. W celu zapewnienia spójności rozwiązania, ten sam core-team prowadzi projekt od początku do końca. Proces projektowy jest regularnie weryfikowany przez Radę Architektów.

Pomysły mogą przepływać swobodniej, gdy architekci, programiści i inżynierowie oprogramowania mogą twórczo współpracować od samego początku projektu. Dzięki temu mogą oni łączyć swoją wiedzę i uczyć się od siebie nawzajem, dążąc do opracowania zrównoważonych, w pełni zintegrowanych rozwiązań projektowych. Dla tego rozumienie architektury IT w sposób komplementarny stanowi podstawę naszej metody projektowania.

Nasze zaangażowanie w rozwój różnorodnych projektów pozwala nam połączyć nasze  doświadczenia w pełnym przekroju rozwiązań IT. Praktyka odzwierciedla tę bogatą mieszaninę kompetencji. Nasz zespół jest młody i kosmopolityczny, razem możemy stawić czoła każdemu wyzwaniu.

Oferta

Architecture-as-a-Service jest określeniem, które definiuje podstawę naszego działania. Oferujemy zestaw usług, pogrupowanych na główne obszary działalności Architektury IT, z których bez przeszkód można złożyć dowolną kombinację wycenioną jako jeden pakiet.

Nasza działalność pokrywa zarówno obszary charakterystyczne  dla Architektury Korporacyjnej (EA-as-a-Service), Architektury Segmentu/Domeny (DA-as-a-Service), Architektury Rozwiązań i Aplikacji (SA-as-a-Service) oraz obszary wsparcia i zarządzania IT. Wybierając współpracę z Arch-IT otrzymuje się pełne wsparcie architektoniczne dla swojej firmy bez potrzeby zatrudniania całego zespołu specjalistów, kontraktując tylko potrzebne w danym momencie usługi!

Funkcje pełnione przez biuro projektów są ściśle zależne od potrzeb organizacji i specyfiki projektów przez nią realizowanych. Zgodnie z najwyższymi standardami oferujemy:

Kształtowanie strategii IT przedsiębiorstwa

W biurze Arch-it rozumiemy że prawdziwym celem istnienia infrastruktury IT w firmie jest wspieranie procesów biznesowych. Ustanowienie ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie, będące priorytetem sformalizowanych metodyk architektonicznych nigdy nie powinno być zadaniem samym w sobie. Naszą misją jest opracowanie takiej strategii IT która w najbardziej efektywny sposób zapewni realizację strategii przedsiębiorstwa. Długofalowe wsparcie naszych ekspertów umożliwia świadome kształtowanie rozwoju i transformacji aplikacji, środowisk, procesów i działów IT

Architektoniczne wsparcie projektów

Tworzenie własnych rozwiązań IT nie jest prostym zadaniem. Do ryzyk zaliczyć należy niepewność technologiczną, zagadnienia związane z jakością tworzonego oprogramowania, utrzymanie w ryzach zakresu projektu czy wreszcie optymalizacja dostarczanych przez projekt wartości biznesowych. Dobrą metodą mitygacji ryzyk w projektach IT jest zaangażowanie doświadczonego Architekta w modelu abonamentowych Arch-it. Również w przypadku korzystania z usług wyspecjalizowanych firm software house, pomoc niezależnego eksperta może być nieoceniona dla projektu

Zarządzanie zasobami IT

Czynnik ludzki odgrywa wiodącą rolę w powodzeniu projektów IT. W Arch-it wiemy że wyłowienie wartościowych pracowników i właściwe skomponowanie zespołów jest sztuką wymagającą wielu lat doświadczeń.
W sytuacji niedostatecznej dostępności kadr na rynku, dbanie o rozwój własnych pracowników, podnoszenie ich kompetencji poprzez szkolenia i coaching  to element długofalowej strategii personalnej w IT.

Audyt IT

W sytuacji gdy projekt IT nie przynosi zakładanych rezultatów konieczna może się okazać jego weryfikacja. Prawidłowe przeprowadzenie audytu informatycznego wymaga szczegółowej wiedzy specjalistycznej, pozwalającej poznać i ocenić rzeczywiste rozwiązania techniczne i organizacyjne a także ocenić i zaraportować postęp prac.
Przeprowadzenie oceny rozwiązań IT na odpowiednim etapie ich tworzenia może znacząco ograniczyć ryzyko przedsięwzięcia i zwiększyć jakość ostatecznego rozwiązania co jest dla ekspertów Arch-it celem nadrzędnym.

Nasze Standardy

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz unikalnym modelom rozliczenia zapewniamy:

 • szybki dostęp do brakujących kompetencji architektonicznych w elastycznym modelu wykorzystania.
 • wsparcie zróżnicowanego kompetencyjnie zespołu Architektów IT w cenie niższej niż etat.
 • doświadczonych architektów o odpowiedniej specjalności dobranych do realizowanych zadań.
 • cykliczne przeglądy zadań, projektów i rozwiązań przez Radę Architektury.
 • dodatkową optymalizację kosztową i czasową  związaną z organizacją miejsca pracy.
 • dokumentację dopasowaną dla każdego poziomu firmy (od Zarządu i Rady Nadzorczej do developerów).
 • stały i bezpieczny  dostęp do dedykowanego repozytorium dokumentacji i modeli architektonicznych.

Modele Płatności

Nasze Biuro oferuje atrakcyjne, nowoczesne sposoby rozliczenia z Klientami. Wzorując się na najnowszych trendach w świecie IT proponujemy, przede wszystkim, modele oparte o zasadę Pay-as-You-Go.

Dzięki elastycznym modelom rozliczenia i stałej stawce można zapewnić sobie pełne wsparcie doświadczonych Architektów Korporacyjnych, Rozwiązań, Aplikacji, Bezpieczeństwa, Danych i Infrastruktury, bez ponoszenia pełnych kosztów zatrudniania całego zespołu na długi okres.

Abonament

Płacąc stały abonament zyskują Państwo pakiet usługi Arch-IT bez potrzeby posiadania całego zespołu Architektów.

Rozmiar Abonamentu zależy od ilości usług jakie Państwo chcą zamówić oraz od rozmiaru zaplanowanych na dany okres zadań. Subskrypcja pozwala na łatwe sterowanie kosztami i płacenie tylko tyle, ile jest niezbędne aby prowadzić Architekturę IT.
Ten model zalecamy jako podstawowy sposób rozliczenia usług związanych z długoterminowym prowadzeniem Architektury i Projektów w Państwa firmie.

Stawka Godzinowa

Stawka godzinowa pozwala Państwu z góry zakupić nasz czas pod konkretne Zadanie.

Ustalamy z Państwem stawkę za godzinę, przedstawiamy konkretną wycenę poszczególnych zadań jednostkowych i potem, zgodnie z ilością przekazywanych nam zadań, naliczamy nasze “zużycie”.Zalecamy ten model w wypadku realizacji pojedynczych projektów lub zadań krótkoterminowych nie związanych z pełnieniem przez nas roli Architektury.

Indywidualna Wycena

Standardowy model Fixed Price.

Ustalamy z Państwem zakres zadań, czas dostarczenia i wyceniamy jego realizację. Ze względu na charakter pracy Architektów i produkty jakie dostarczamy polecamy ten model wyłącznie dla szkoleń i w niestandardowych przypadkach.

Nasze Usługi

Zgodnie z koncepcją współpracy, jaką oferuje Arch-IT, opierając się o model Architektury-jako-Usługi, zapewniamy możliwość swobodnej konfiguracji zakresu naszego wsparcia w oparciu o szerokie portfolio usług:

RADA ARCHITEKTOW

Przebieg każdego projektu jest sprawdzany regularnie, zarówno formalnie i nieformalnie, przez Radę Architektów, w skład której wchodzą założyciele Arch-it: Michał Cichocki, Maciej Kubicki, Grzegorz Szerłomski i Rafał Wasilewski. Rada Architektów posiada pełną odpowiedzialność za wszystkie projekty biura Arch-it. Podczas gdy udział Rady jest krytyczny we wczesnych fazach koncepcyjnych i projektowych, nie kończy się on na tym etapie.

Rolą Rady jest zachęcanie do dzielenia się wiedzą pomiędzy zespołami, coaching i promowanie dobrych praktyk. Rada Architektów został stworzony w duchu otwartości i rzucania wyzwań przyjętym dogmatom. Odgrywa również ważną rolę organizując interdyscyplinarne warsztaty projektowe skupione na zagadnieniach takich jak wydajność i wysoką dostępność aplikacji.

Maciej Kubicki
“Architektura IT powinna być tak prosta jak to możliwe, ale nie prostsza…”
Projektując rozwiązania dla skomplikowanych problemów należy dążyć do redukcji złożoności co jest to rękojmią niezawodności. Nic nie jest jednak bardziej istotne niż realizacja celów biznesowych przedsiębiorstwa…
Charakterystyka
Enterprise Architect z dużym doświadczeniem w pracy w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Znajomość zagadnień organizacji pracy agile-owych zespołów IT. Projektowanie kompleksowych architektur IT dla przedsiębiorstw. Architektura rozwiązań BigData i Complex Event Processing.
Umiejętności
Znajomość biznesowych aspektów projektowania rozwiązań IT i ich wpływu na nowoczesne przedsiębiorstwo. Migracja i offload systemów, wprowadzanie rozwiązań opartych o mikroserwisy i model DevOps. Performance tuning systemów, wprowadzanie praktyk Continuous Integration do systemów produkcyjnych.
Portfolio
Projekt: Moje ING – nowa generacja systemów bankowych
Klient: ING Bank Śląski
URL

 

Projekt: Sabre Profiles
Klient: Sabre Holdings
URL

Projekt: Inventory II – wizualizacja sieci teleinformatycznych
Klient: TP S.A.

Grzegorz Szerłomski
“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”

S. Jobs

Technologia to środek do realizacji celów biznesowych i pod takim kątem powinna być dobierana. Nie chodzi o to czy jest modna i czy projekt będzie przyciągał wzrok. Bardziej istotne jest jak dobrze spełni swoje zadanie.

Charakterystyka
Solutions Architect z ponad 10 latami doświadczenia zawodowego, zdobytego w bezpośredniej pracy z dużym i średnim biznesem, głównie z zakresu handlu detalicznego. Posiada zróżnicowane doświadczenie, ale głównym obszarem zainteresowania są wielkoskalowe systemy dystrybucji danych jak również integracja systemów.
Umiejętności
Doświadczenie w złożonych, wielo-fazowyych integracjach oraz migracjach dużych systemów do nowych technologii. Pełnienie roli głównego architekta projektującego rozwiązania, które spełniają wymagania biznesowe jak i wymagania IT. Projektowanie oraz optymalizacja procesów biznesowych bazujących na systemach IT.
Portfolio
Projekt: Integracja jednej z trzech największych na świecie  firm handlu detalicznego z globalną platformą Akamai.
Rola: Główny kontakt dla klienta w sprawach technicznych jak i biznesowych. Solutions Architect odpowiedzialny za zbieranie wymagań, utrzymanie klienta, projektowanie rozwiązań, treningi i szkolenia dla zespołów IT jak i biznesu.

Projekt: Migracja infrastruktury dostarczania treści z HTTP do HTTPS.
Rola: Projektowanie i koordynacja projektu zapewniająca wykonalność i spójność technologiczną oraz wykonanie bez ani jednej minuty przestoju.

Projekt: Implementacja oraz integracja mobilnego CMSa (systemu zarządzania treścią) dla jednego z trzech największych operatorów telekomunikacyjnych w Indiach.
Rola: Konsultant techniczny odpowiedzialny za projektowanie nowych, dedykowanych funkcjonalności, dostarczenie oraz instalację. Ekspert techniczny dla zespołów testujących

Rafał Wasilewski
“Każda aplikacja może być zwymiarowana, zmierzona i oceniona”
Piękna Architektura IT to nie tylko dobre i innowacyjne projekty, to także poprawne zarządzanie całym środowiskiem usług i procesów. Skuteczne prowadzenie firmy, szczególnie aspirującej do bycia cyfrową,  wymaga umiejętności oszacowania i zaplanowania  skutków transformacji całego środowiska IT. I wtedy pojawia się Wymiarowanie Funkcjonalne.
Charakterystyka
Doświadczony Projektant Rozwiązań i Systemów oraz Architekt Korporacyjny z ponad 10-letnim stażem pracy w skomplikowanych środowiskach dużych firm. Dzięki pracy w różnych sektorach rynku posiada unikalne doświadczenia współpracy z różnymi segmentami IT i Biznesu . Dodatkowo, od 2010 roku, specjalizuje się w wykorzystywaniu Wymiarowania Funkcjonalnego systemów IT w wszelkich ocenach i wycenach..

Umiejętności
Wypełnianie pełnego zakresu obowiązków dla roli Architekta Korporacyjnego. Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizowanymi projektami. Wsparcie techniczne dla analityków i zespołów biznesowych.  Analizy i szkolenia w zakresie  wykorzystania  metodyk Punktów Funkcyjnych dla różnych modeli działania organizacji. Dostarczanie  Architektur referencyjnych i projektowych, pozytywnie wpływających na efektywność procesów biznesowych klienta.

Portfolio
Projekt: Next Generation of Banking
Klient: ING Bank Śląski
Rola: Enterprise Architect – nadzór architektoniczny nad strategią rozwoju Bankowości nowej generacji, wsparcie architektoniczne projektów.

Projekt: Szkolenie z zakresu stosowania metodyki IFPUG
Klient: Comarch
Rola: Trener IT – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego stosowania i sposobów wykorzystania metodyki szacowania Punktów Funkcyjnych

Projekt: COTP
Klient: Telekomunikacja Polska / Orange Polska SA
Rola: Architekt Rozwiązania, Główny Projektant Systemu, Analityk FP – Zaprojektowanie zakresu funkcjonalnego oraz przygotowanie projektu integracji dla obszaru zarządzania przychodami i kolekcją należności,  przygotowanie szacowań Punktów Funkcyjnych, kontrola jakości i kosztów pracy dostawców.

Projekt: NakWin
Klient: PTK Centertel / Telekomunikacja Polska SA
Rola: Architekt Funkcjonalny, Projektant Integracji Rozwiązania – przygotowanie projektu funkcjonalnego oraz projektu integracji z istniejącym środowiskiem dla nowego rozwiązania windykacyjnego.

Michał Cichocki
“Bum na nowe technologie – prawda czy fałsz?”
Pojawienie się nowej technologii, która posiadać będzie szczególnie wymyślną nazwę, jest czymś absolutnie pożądanych, w szczególności w świecie IT. Kiedy spojrzymy na takie słowa jak “Chmura”, czy “BigDATA”, to z łatwością możemy znaleźć dużą liczbę ich interpretacji. W zależności od sytuacji lub zwyczajnej potrzeby pokazania się na trudnym rynku usług IT firmy często  będą szafowały takimi sformułowaniami w odniesieniu do prostych spraw.
Charakterystyka
Szerokie kompetencje poparte ponad 10 letnim doświadczeniem. Szczegółowa wiedza na temat różnych rozwiązań systemowych oraz aplikacyjnych w przekroju wielu warstw. Projektowanie i opracowywanie zaawansowanych rozwiązań architektur, w szczególności systemów, baz danych, technologii chmurowych, oraz BigDATA – dla zastosowania w ramach różnych potrzeb aplikacji.
Praca z zespołami technicznymi, przy jednoczesnym wsparciu biznesu, w celu osiągnięcia lepszych realizacji projektów oraz zachowania odpowiednich standardów.
Umiejętności
Sprawowanie technicznego nadzoru i wsparcia dla zespołów IT i projektów. Doświadczenie w pracy z metodyką Agile/Scrum oraz popularnej metodologii Waterfall. Praca na stanowiskach technicznych oraz menadżerskich dla usprawnienia procesów IT i biznesowych. Prowadzenie kursów BigDATA w ramach współpracy z firmą Cloudera.
Portfolio
Projekt: Zaprojektowanie i wdrożenie międzynarodowego rozwiązania opratego na technologii domeny Active Directory dla trzech krajów.
Klient: Bauer Media
Rola: Lider technologiczny oraz Architect rozwiązań

Projekty:

 • Przebudowa infrastruktury oraz architektury baz danych (Oracle, MySQL, PgSQL).
 • Zaprojektowanie i wdrożenie środowiska BigDATA dla przetwarzania batch-ego oraz w czasie rzeczywistym.
 • Telekamery – Live streaming oparty na wew. oraz zew. Infrastrukturze (CDN).
 • Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania CM (Configuration Management) opartego na technologii SaltStack dla potrzeb baz danych.

Klient: Interia.pl
Rola: Lider technologiczny oraz Architekt rozwiązań

Project: Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania chmurowego, jako nowego produktu w profilu firmy
Klient: KEI.PL
Rola: Lider technologiczny, CTO oraz Architect rozwiązań

Maciej Kubicki
“Architektura IT powinna być tak prosta jak to możliwe, ale nie prostsza…”
Projektując rozwiązania dla skomplikowanych problemów należy dążyć do redukcji złożoności co jest to rękojmią niezawodności. Nic nie jest jednak bardziej istotne niż realizacja celów biznesowych przedsiębiorstwa…
Charakterystyka
Enterprise Architect z dużym doświadczeniem w pracy w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Znajomość zagadnień organizacji pracy agile-owych zespołów IT. Projektowanie kompleksowych architektur IT dla przedsiębiorstw. Architektura rozwiązań BigData i Complex Event Processing.
Umiejętności
Znajomość biznesowych aspektów projektowania rozwiązań IT i ich wpływu na nowoczesne przedsiębiorstwo. Migracja i offload systemów, wprowadzanie rozwiązań opartych o mikroserwisy i model DevOps. Performance tuning systemów, wprowadzanie praktyk Continuous Integration do systemów produkcyjnych.
Portfolio
Projekt: Moje ING – nowa generacja systemów bankowych
Klient: ING Bank Śląski
URL

 

Projekt: Sabre Profiles
Klient: Sabre Holdings
URL

Projekt: Inventory II – wizualizacja sieci teleinformatycznych
Klient: TP S.A.

Grzegorz Szerłomski
“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”

S. Jobs

Technologia to środek do realizacji celów biznesowych i pod takim kątem powinna być dobierana. Nie chodzi o to czy jest modna i czy projekt będzie przyciągał wzrok. Bardziej istotne jest jak dobrze spełni swoje zadanie.

Charakterystyka
Solutions Architect z ponad 10 latami doświadczenia zawodowego, zdobytego w bezpośredniej pracy z dużym i średnim biznesem, głównie z zakresu handlu detalicznego. Posiada zróżnicowane doświadczenie, ale głównym obszarem zainteresowania są wielkoskalowe systemy dystrybucji danych jak również integracja systemów.
Umiejętności
Doświadczenie w złożonych, wielo-fazowyych integracjach oraz migracjach dużych systemów do nowych technologii. Pełnienie roli głównego architekta projektującego rozwiązania, które spełniają wymagania biznesowe jak i wymagania IT. Projektowanie oraz optymalizacja procesów biznesowych bazujących na systemach IT.
Portfolio
Projekt: Integracja jednej z trzech największych na świecie  firm handlu detalicznego z globalną platformą Akamai.
Rola: Główny kontakt dla klienta w sprawach technicznych jak i biznesowych. Solutions Architect odpowiedzialny za zbieranie wymagań, utrzymanie klienta, projektowanie rozwiązań, treningi i szkolenia dla zespołów IT jak i biznesu.

Projekt: Migracja infrastruktury dostarczania treści z HTTP do HTTPS.
Rola: Projektowanie i koordynacja projektu zapewniająca wykonalność i spójność technologiczną oraz wykonanie bez ani jednej minuty przestoju.

Projekt: Implementacja oraz integracja mobilnego CMSa (systemu zarządzania treścią) dla jednego z trzech największych operatorów telekomunikacyjnych w Indiach.
Rola: Konsultant techniczny odpowiedzialny za projektowanie nowych, dedykowanych funkcjonalności, dostarczenie oraz instalację. Ekspert techniczny dla zespołów testujących

Rafał Wasilewski
“Każda aplikacja może być zwymiarowana, zmierzona i oceniona”
Piękna Architektura Korporacyjna to nie tylko dobre i innowacyjne projekty, to także poprawne zarządzanie nimi. To wymaga umiejętności oszacowania kosztów i skutków, zarówno stanu obecnego, jak i przyszłego całego środowiska IT. I wtedy pojawia się Wymiarowanie Funkcjonalne.
Charakterystyka
Doświadczony Projektant Rozwiązań i Systemów oraz Architekt Korporacyjny z ponad 10-letnim stażem pracy w skomplikowanych środowiskach dużych firm. Dzięki pracy w różnych sektorach rynku posiada unikalne doświadczenia współpracy z różnymi segmentami IT i Biznesu . Dodatkowo, od 2010 roku, specjalizuje się w wykorzystywaniu Wymiarowania Funkcjonalnego systemów IT w wszelkich ocenach i wycenach.

Umiejętności
Wypełnianie pełnego zakresu obowiązków w roli Architekta Korporacyjnego. Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizowanymi projektami. Wsparcie techniczne dla analityków i zespołów biznesowych. Analizy i szkolenia w zakresie  wykorzystania  metodyk Punktów Funkcyjnych dla różnych modeli działania organizacji. Dostarczanie  Architektur referencyjnych i projektowych, pozytywnie wpływających na efektywność procesów biznesowych klienta.
Portfolio
Projekt: Next Generation of Banking
Klient: ING Bank Śląski
Rola: Enterprise Architect – nadzór architektoniczny nad strategią rozwoju Bankowości nowej generacji, wsparcie architektoniczne projektów.

Projekt: Szkolenie z zakresu stosowania metodyki IFPUG
Klient: Comarch
Rola: Trener IT – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego stosowania i sposobów wykorzystania metodyki szacowania Punktów Funkcyjnych

Projekt: COTP
Klient: Telekomunikacja Polska / Orange Polska SA
Rola: Architekt Rozwiązania, Główny Projektant Systemu, Analityk FP – Zaprojektowanie zakresu funkcjonalnego oraz przygotowanie projektu integracji dla obszaru zarządzania przychodami i kolekcją należności,  przygotowanie szacowań Punktów Funkcyjnych, kontrola jakości i kosztów pracy dostawców.

Projekt: NakWin
Klient: PTK Centertel / Telekomunikacja Polska SA
Rola: Architekt Funkcjonalny, Projektant Integracji Rozwiązania – przygotowanie projektu funkcjonalnego oraz projektu integracji z istniejącym środowiskiem dla nowego rozwiązania windykacyjnego.

Michał Cichocki
“Bum na nowe technologie – prawda czy fałsz?”
Pojawienie się nowej technologii, która posiadać będzie szczególnie wymyślną nazwę, jest czymś absolutnie pożądanych w szczególności w świecie IT. Kiedy spojrzymy na takie przykładowe słowa jak “Chmura”, czy “BigDATA”, to z łatwością można znaleźć ich dużą liczbę interpretacji – w zależności od sytuacji, lub zwyczajnie zaistniałej potrzeby pokazania się na trudnym rynku usług IT. Dla niektórych firm stworzenie “Chmury” oznacza tylko wykorzystanie technologii wirtualizacji opartej na kilku serwerach lub komputerach. Kolejny przykład to opisanie większego klastra poczty darmowej, gdzie przetrzymywane ogromne ilości danych użytkowników mogą zostać określone jako “BigDATA”.
Charakterystyka
Szerokie kompetencje poparte ponad 10 letnim doświadczeniem. Szczegółowa wiedza na temat różnych rozwiązań systemowych oraz aplikacyjnych w przekroju wielu warstw. Projektowanie i opracowywanie zaawansowanych rozwiązań architektur, w szczególności systemów, baz danych, technologii chmurowych, oraz BigDATA – dla zastosowania w ramach różnych potrzeb aplikacji.
Praca z zespołami technicznymi, przy jednoczesnym wsparciu biznesu, w celu osiągnięcia lepszych realizacji projektów oraz zachowania odpowiednich standardów.
Umiejętności
Sprawowanie technicznego nadzoru i wsparcia dla zespołów IT i projektów. Doświadczenie w pracy z metodyką Agile/Scrum oraz popularnej metodologii Waterfall. Praca na stanowiskach technicznych oraz menadżerskich dla usprawnienia procesów IT i biznesowych. Prowadzenie kursów BigDATA w ramach współpracy z firmą Cloudera.
Portfolio
Projekt: Zaprojektowanie i wdrożenie międzynarodowego rozwiązania opratego na technologii domeny Active Directory dla trzech krajów.
Klient: Bauer Media
Rola: Lider technologiczny oraz Architect rozwiązań

Projekty:

 • Przebudowa infrastruktury oraz architektury baz danych (Oracle, MySQL, PgSQL).
 • Zaprojektowanie i wdrożenie środowiska BigDATA dla przetwarzania batch-ego oraz w czasie rzeczywistym.
 • Telekamery – Live streaming oparty na wew. oraz zew. Infrastrukturze (CDN).
 • Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania CM (Configuration Management) opartego na technologii SaltStack dla potrzeb baz danych.

Klient: Interia.pl
Rola: Lider technologiczny oraz Architekt rozwiązań

Project: Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania chmurowego, jako nowego produktu w profilu firmy
Klient: KEI.PL
Rola: Lider technologiczny, CTO oraz Architect rozwiązań