Arch-IT to jedno z najbardziej innowacyjnych biur architektury IT w Polsce, w którym pracują zespoły o komplementarnych kompetencjach. Wzorujemy się na biurach architektonicznych tradycyjnych, takich jak: Studio Libeskind lub Eiffel et Cie założonym przez Gustave’a Eiffela.

Do zaprojektowania kompletnego środowiska informatycznego, optymalnego pod względem biznesowym i technologicznym, niezbędne są unikalne umiejętności i doświadczenia, które zgromadziliśmy przez lata pracy zawodowej. Rola architekta IT wymaga z kolei specyficznego sposobu myślenia, postawy i nastawienia, którego nie da się nauczyć z książek czy na kursie.

Przez lata owocnej kariery zawodowej założyciele Arch-IT zawsze byli pionierami zrównoważonej architektury IT, potwierdzonej wieloma różnymi zrealizowanymi projektami.

Od samego początku byliśmy pionierami zrównoważonego podejścia do projektowania całego spektrum zastosowań: od aplikacji klienckich, poprzez cloud, infrastrukturę IT aż po klastry obliczeniowe BigData. Dostosowujemy się do kultury organizacji klienta, łączymy często najnowsze osiągnięcia IT ze sprawdzoną od dziesięcioleci architekturą korporacyjną, korzystamy z umiejętności, entuzjazmu i wiedzy ściśle współpracujących zespołów projektowych do tworzenia inspirującego środowiska pracy.

Architekci i inżynierowie oprogramowania od samego początku łączą swoją wiedzę podczas twórczej współpracy, co skutkuje opracowaniem zintegrowanych i zrównoważonych rozwiązań systemowych. Zespoły projektowe są wspierane przez naszych specjalistów, w tym PM i QA. Aby zapewnić spójność rozwiązań, prace prowadzone są do końca przez ten sam zespół, a proces projektowy jest regularnie weryfikowany przez Radę Architektów naszej firmy.

Pomysły mogą przepływać swobodniej, gdy architekci, programiści i inżynierowie oprogramowania mogą od samego początku projektu wymieniać się pomysłami. Dzięki temu mogą łączyć swoją wiedzę i uczyć się od siebie nawzajem, dążąc do opracowania trwałych, spójnych rozwiązań. Z tych powodów podchodzenie do architektury IT w sposób komplementarny stanowi podstawę naszej metody projektowania.

Zaangażowanie w różne projekty pozwala nam łączyć doświadczenia z projektowania pełnej gamy systemów informatycznych. Praktyka odzwierciedla tę bogatą mieszaninę kompetencji.

Tworzymy zespół młody i kosmopolityczny, razem możemy stawić czoło każdemu wyzwaniu.

Business Continuity

Plan Business Continuity jest jednym z filarów bezpieczeństwa operacyjnego firmy. Zapewnienie niezakłóconego dostępu do krytycznych usług biznesowych, w każdych warunkach, świadczy o wiarygodności organizacji.
W sytuacji gdy środowisko IT jest jednym z kluczowych zasobów przedsiębiorstwa niedopuszczalne jest aby istotna dla organizacji wiedza spoczywała w rękach pojedynczych specjalistów. Wypadki losowe, ale również banalna zmiana miejsca zatrudnienia może zagrozić niezakłóconej ciągłości działania firmy.

Outsorcing architektury IT w modelu Architecture-as-a-Service, wraz z ciągłą dostępnością do dokumentacji i artefaktów architektonicznych, jest rękojmią bezpieczeństwa. Arch-it pełni rolę gwaranta dostępności i trwałości zgromadzonej wiedzy.

Oferta

Architecture-as-a-Service jest określeniem definiującym podstawę naszego działania. Oferujemy zestaw usług pogrupowanych w głównych obszarach działalności architektury IT, z których bez przeszkód można złożyć dowolną kombinację wycenioną jako jeden pakiet.

Nasza działalność pokrywa zarówno obszary charakterystyczne dla architektury korporacyjnej (EA-as-a-Service), architektury segmentu / domeny (DA-as-a-Service), architektury rozwiązań i aplikacji (SA-as-a-Service) oraz obszary wsparcia i zarządzania IT. Przedsiębiorstwo wybierające współpracę z Arch-IT otrzymuje pełne wsparcie architektoniczne bez potrzeby zatrudniania całego zespołu specjalistów, a kontraktuje tylko potrzebne w danym czasie usługi!

Funkcje naszego biura są ściśle zależne od potrzeb organizacji i specyfiki projektów przez nią realizowanych. Poniżej przedstawiamy ofertę zgodną z najwyższymi (naszymi) standardami.

Kształtowanie strategii IT przedsiębiorstwa

Nasz zespół jest w pełni świadomy tego, że prawdziwym celem istnienia infrastruktury IT w firmie jest wspieranie procesów biznesowych. Ustanowienie ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie, będące priorytetem w sformalizowanych metodykach architektonicznych, nigdy nie powinno być zadaniem samym dla siebie. Naszą ambicją jest opracowanie takiej strategii IT, która w najbardziej efektywny sposób zapewni realizację strategii przedsiębiorstwa. Długotrwałe wsparcie udzielane przez naszych ekspertów umożliwia świadome kształtowanie rozwoju i transformacji aplikacji, środowisk informatycznych, procesów w nich zachodzących oraz poszczególnych działów IT.

Architektoniczne wsparcie projektów

Tworzenie własnych rozwiązań nie jest proste. Do ryzyk należy zaliczyć niepewność technologiczną, jakość tworzonego oprogramowania, utrzymanie w ryzach zakresu projektu czy wreszcie optymalizację dostarczanych przez projekt wartości biznesowych. Dobrą metodą mitygacji ryzyk w projektach IT jest zaangażowanie doświadczonego architekta w modelu abonamentowym Arch-IT. Jeśli organizacja korzysta z usług wyspecjalizowanych firm software house, to pomoc niezależnego eksperta, np. nasza, może być nieoceniona.

Zarządzanie zasobami IT

Ludzie odgrywają główną rolę w powodzeniu projektów IT. W Arch-IT wiemy, że wyłowienie wartościowych pracowników i właściwe skompletowanie zespołów wymaga wielu lat doświadczeń.

Przy obecnej małej dostępności kadr na rynku pracy dbanie o rozwój własnych pracowników, podnoszenie ich kompetencji przez szkolenia i coaching jest szczególnie ważnym elementem długofalowej strategii personalnej w IT.

Audyt IT

Jeśli projekt IT nie przynosi zakładanych rezultatów, to konieczna może się okazać jego weryfikacja. Prawidłowe przeprowadzenie audytu informatycznego wymaga szczegółowej wiedzy specjalistycznej, pozwalającej poznać i ocenić rzeczywiście zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne, a także ocenić i zaraportować postęp prac.

Przeprowadzenie oceny rozwiązań informatycznych na odpowiednim etapie ich tworzenia może znacząco ograniczyć ryzyko przedsięwzięcia i polepszyć jakość ostatecznego rozwiązania, co jest dla naszych ekspertów celem nadrzędnym

Nasze Standardy

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz unikalnym modelom rozliczenia zapewniamy:

 • szybki dostęp do brakujących kompetencji architektonicznych i elastyczny model korzystania z nich,
 • wsparcie zróżnicowanego kompetencyjnie zespołu architektów IT w cenie niższej niż etat,
 • nadzór doświadczonych architektów o specjalności dobranej do realizowanych zadań,
 • cykliczne przeglądy zadań, projektów i rozwiązań przez Radę Architektów,
 • dodatkową optymalizację kosztową i czasową związaną z organizacją miejsca pracy,
 • dokumentację dopasowaną dla każdego poziomu firmy (od zarządu i rady nadzorczej do developerów),
 • stały i bezpieczny dostęp do dedykowanego repozytorium dokumentacji i modeli architektonicznych.

Modele Płatności

Oferujemy atrakcyjne nowoczesne sposoby rozliczenia. Wzorując się na najnowszych trendach w świecie IT, proponujemy przede wszystkim modele zgodne z zasadą Pay-as-You-Go.

Dzięki elastycznemu rozliczaniu i stałej stawce każde przedsiębiorstwo może zapewnić sobie pełne wsparcie doświadczonych architektów: korporacyjnych, rozwiązań, aplikacji, bezpieczeństwa, danych i infrastruktury, bez ponoszenia pełnych kosztów zatrudniania całego zespołu na długi okres.

Abonament

Płacąc stały abonament, można zyskać pakiet usług bez potrzeby zatrudniania na stałe całego zespołu architektów.

Rozmiar abonamentu zależy od ilości zamawianych usług oraz od zadań zaplanowanych na dany okres. Ten rodzaj płatności pozwala na kontrolowanie kosztów i płacenie tylko tyle, ile jest niezbędne, aby prowadzić architekturę IT.

Ten model polecamy jako podstawowy sposób rozliczania długoterminowejwspółpracy przy pełnieniu nadzoru architektonicznego nad firmami i projektami .

Stawka Godzinowa

Stawka godzinowa pozwala zakupić nasz czas pod konkretne zadanie.

Ustalamy z klientami stawkę za godzinę, przedstawiamy konkretną wycenę poszczególnych zadań jednostkowych i, zgodnie z ilością przekazywanych nam zadań, obliczamy naszą pracę. Ten model polecamy przy realizacji pojedynczych projektów lub zadań krótkoterminowych, niezwiązanych z pełnieniem przez nas roli działu architektury.

Indywidualna Wycena

Standardowy model Fixed Price.

Polega na ustaleniu zakresu zadań i czasu realizacji, na podstawie których wyceniamy usługę. Ze względu na charakter pracy architektów oraz ze względu na produkty, jakich dostarczamy, polecamy ten model dla szkoleń i dla niestandardowych sytuacji.

Nasze Usługi

Zgodnie z naszą koncepcją współpracy, opierając się na modelu Architektury-jako-Usługi, zapewniamy możliwość swobodnej konfiguracji zakresu wsparcia.

RADA ARCHITEKTÓW

Powołaliśmy własną Radę Architektów, w skład której wchodzą założyciele naszego biura: Michał Cichocki, Maciej Kubicki, Grzegorz Szerłomski i Rafał Wasilewski.

Jej zadaniem jest regularne kontrolowanie każdego projektu, zarówno formalnie, jak i nieformalnie, Rada ponosi więc pełną odpowiedzialność za wszystkie projekty biura Arch-IT. Innym jej zadaniem jest organizowanie interdyscyplinarnych warsztatów projektowych poświęconych wydajności i dużej dostępności aplikacji. Udział Rady w pracach nad projektami jest niezbędny we wczesnych fazach koncepcyjnych, nie kończy jednak się na tym – jej zaangażowanie jest wymagane do końca projektu .

Rada została utworzona w duchu otwartości i rzucania wyzwań stereotypom w informatyce.

Maciej Kubicki
“Architektura IT powinna być tak prosta, jak tylko to możliwe, ale nie prostsza.”
Projektując rozwiązania dla skomplikowanych zadań, należy dążyć do redukcji złożoności, aby uzyskać rękojmię niezawodności. Nic nie jest jednak bardziej istotne niż realizacja celów biznesowych przedsiębiorstwa.
Charakterystyka

Enterprise Architect z dużym doświadczeniem w pracy w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych zna zagadnienia organizacji pracy agile’owych zespołów IT. Projektuje kompleksowe architektury IT dla przedsiębiorstw. Interesuje go architektura rozwiązań BigData i Complex Event Processing.

Umiejętności

Znajomość biznesowych aspektów projektowania rozwiązań IT i ich wpływu na nowoczesne przedsiębiorstwo. Migracja i offload systemów, wprowadzanie rozwiązań opartych na mikroserwisach i modelach DevOps. Performance tuning systemów, wprowadzanie praktyk Continuous Integration do systemów produkcyjnych.

Portfolio

Projekt: Digital Transformation – nowa generacja systemów bankowych
Klient: BGŻ BNP Paribas
Enterprise Architect – nadzór architektoniczny nad strategią rozwoju bankowości nowej generacji, wsparcie architektoniczne projektów
Rola:Enterprise Architect – nadzór architektoniczny nad strategią rozwoju bankowości nowej generacji, wsparcie architektoniczne projektów

Projekt: API Transformation, BigData Analytics Layer
Klient: HSBC Global Architecture
Rola:Architekt rozwiązania – nadzór architektoniczny nad projektami transformacyjnymi – wprowadzenie rozwiązań do zarządzania API i elementów rozwiązań BigData

Projekt: Moje ING – nowa generacja systemów bankowych
Klient: ING Bank Śląski
Rola:Enterprise Architect – nadzór architektoniczny nad strategią rozwoju bankowości nowej generacji, wsparcie architektoniczne projektów
URL

 

Projekt: Sabre Profiles – System GDS na potrzeby linii lotniczych
Klient: Sabre Holdings
Rola:Architekt rozwiązania, projektant integracji rozwiązania, architekt sprzedażowy – przygotowanie projektu funkcjonalnego oraz projektu integracji z istniejącym środowiskiem oraz dla środowisk klientów zewnętrznych
URL

Projekt: Inventory II – wizualizacja sieci teleinformatycznych
Klient: TP S.A.
Rola:projektant rozwiązania – przygotowanie projektu funkcjonalnego oraz roadmapy rozwoju rozwiązania; bezpośrednie wsparcie prac deweloperskich

Grzegorz Szerłomski
“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”

S. Jobs

Technologia to środek do realizacji celów biznesowych i pod takim kątem powinna być dobierana. Nie chodzi o to, czy jest modna i czy projekt będzie przyciągał wzrok. Bardziej istotne jest jak dobrze spełni swoje zadanie.

Charakterystyka

Solutions Architect z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym w pracy z dużym i średnim biznesem, działającym głównie w sektorze handlu detalicznego. Spośród tego zróżnicowanego doświadczenia najbardziej interesują go wielkoskalowe systemy dystrybucji danych oraz integracja systemów.

Umiejętności

Projektowanie i realizacja złożonych, wielofazowych integracji oraz migracji dużych systemów do nowych technologii. Pełnienie obowiązków głównego architekta projektującego rozwiązania spełniające wymagania biznesowe oraz wymagania IT. Projektowanie oraz optymalizacja procesów biznesowych bazujących na systemach IT.

Portfolio

Projekt: Integracja jednej z trzech największych na świecie firm handlu detalicznego z globalną platformą Akamai
Rola: Gówny kontakt dla klienta w sprawach technicznych i biznesowych; Solutions Architect odpowiedzialny za zbieranie wymagań, utrzymanie klienta, projektowanie rozwiązań, treningi i szkolenia dla zespołów IT i biznesu

Projekt: Migracja infrastruktury dostarczania treści z HTTP do HTTPS.
Rola: projektowanie i koordynacja projektu zapewniająca wykonalność i spójność technologiczną oraz realizacja bez nawet chwili przestoju

Projekt: Implementacja oraz integracja mobilnego CMSa (systemu zarządzania treścią) dla jednego z trzech największych operatorów telekomunikacyjnych w Indiach.
Rola: konsultant techniczny odpowiedzialny za projektowanie nowych, dedykowanych funkcjonalności, dostarczenie ich oraz instalację; ekspert techniczny dla zespołów testujących

Rafał Wasilewski
“Każda aplikacja może być zwymiarowana, zmierzona i oceniona.”
Piękna architektura IT to nie tylko dobre i innowacyjne projekty, to także poprawne zarządzanie całym środowiskiem usług i procesów. Skuteczne prowadzenie firmy, szczególnie aspirującej do bycia cyfrową, wymaga umiejętności oszacowania i zaplanowania skutków transformacji całego środowiska IT. I wtedy pojawia się wymiarowanie funkcjonalne.
Charakterystyka

Projektant rozwiązań i systemów oraz architekt korporacyjny z ponad 10-letnim stażem pracy w skomplikowanych środowiskach dużych firm. Dzięki praktyce w różnych sektorach rynku ma unikalne doświadczenia współpracy z różnymi segmentami IT i biznesu. Od 2010 roku specjalizuje się w stosowaniu wymiarowania funkcjonalnego systemów IT we wszelkich ocenach i wycenach.

Umiejętności

Wypełnianie pełnego zakresu obowiązków architekta korporacyjnego. Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizowanymi projektami. Wsparcie techniczne dla analityków i zespołów biznesowych. Analizy i szkolenia z wykorzystania metodyk punktów funkcyjnych dla różnych modeli działania organizacji. Dostarczanie architektur referencyjnych i projektowych, pozytywnie wpływających na efektywność procesów biznesowych klienta..

Portfolio

Projekt: Next Generation of Banking
Klient: ING Bank Śląski
Rola: Enterprise Architect – nadzór architektoniczny nad strategią rozwoju bankowości nowej generacji, wsparcie architektoniczne projektów

Projekt: Szkolenie z zakresu stosowania metodyki IFPUG
Klient: Comarch
Rola: trener IT – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia ze stosowania i sposobów wykorzystania metodyki szacowania punktów funkcyjnych

Projekt: COTP
Klient: Telekomunikacja Polska / Orange Polska SA
Rola: architekt rozwiązania, główny projektant systemu, analityk FP – zaprojektowanie zakresu funkcjonalnego oraz przygotowanie projektu integracji dla obszaru zarządzania przychodami i kolekcją należności, przygotowanie szacowań punktów funkcyjnych, kontrola jakości i kosztów pracy dostawców.

Projekt: NakWin
Klient: PTK Centertel / Telekomunikacja Polska SA
Rola: Aarchitekt funkcjonalny, projektant integracji rozwiązania – przygotowanie projektu funkcjonalnego oraz projektu integracji z istniejącym środowiskiem dla nowego rozwiązania windykacyjnego.

Michał Cichocki
“Boom na nowe technologie – prawda czy fałsz?”
Pojawienie się nowej technologii, która będzie się nazywać szczególnie wymyślnie, jest czymś absolutnie pożądanym, w szczególności w świecie IT. Kiedy spojrzymy na takie słowa jak „chmura”, czy „BigDATA”, to łatwo znajdziemy sporo interpretacji. W zależności od sytuacji lub zwyczajnej potrzeby pokazania się na trudnym rynku usług IT firmy często będą szafowały takimi sformułowaniami w odniesieniu do prostych spraw.
Charakterystyka

Szerokie kompetencje zdobył podczas ponad 10 lat pracy. Opanował szczegółową wiedzę na temat różnych rozwiązań systemowych oraz aplikacyjnych w przekroju wielu warstw. Projektuje i opracowuje zaawansowane rozwiązania architektur, w szczególności systemów, baz danych, technologii chmurowych oraz BigDATA – dla zastosowania w ramach różnych potrzeb aplikacji.
Interesuje go praca z zespołami technicznymi i jednoczesne wspieranie biznesu dla osiągnięcia lepszej realizacji projektów oraz zachowania odpowiednich standardów.

Umiejętności

Sprawowanie technicznego nadzoru i wsparcia dla zespołów IT i projektów. Doświadczenie w pracy z metodyką Agile i Scrum oraz w popularnej metodologii Waterfall. Praca na stanowiskach technicznych oraz menadżerskich dla usprawnienia procesów IT i biznesowych. Prowadzenie kursów BigDATA w ramach współpracy z firmą Cloudera.

Portfolio

Projekt: Zaprojektowanie i wdrożenie międzynarodowego rozwiązania opratego na technologii domeny Active Directory dla trzech krajów.
Klient: Bauer Media
Rola: Lider technologiczny oraz architekt rozwiązań

 

Projekty:

 • Przebudowa infrastruktury oraz architektury baz danych (Oracle, MySQL, PgSQL).
 • Zaprojektowanie i wdrożenie środowiska BigDATA dla przetwarzania batch-ego oraz w czasie rzeczywistym.
 • Telekamery – Live streaming oparty na wew. oraz zew. Infrastrukturze (CDN).
 • Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania CM (Configuration Management) opartego na technologii SaltStack dla potrzeb baz danych.

Klient: Interia.pl
Rola: Lider technologiczny oraz architekt rozwiązań

Project: Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania chmurowego, jako nowego produktu w profilu firmy
Klient: KEI.PL
Rola: Lider technologiczny, CTO oraz architekt rozwiązań

Maciej Kubicki
“Architektura IT powinna być tak prosta jak to możliwe, ale nie prostsza…”
Projektując rozwiązania dla skomplikowanych problemów należy dążyć do redukcji złożoności co jest to rękojmią niezawodności. Nic nie jest jednak bardziej istotne niż realizacja celów biznesowych przedsiębiorstwa…
Charakterystyka

Enterprise Architect z dużym doświadczeniem w pracy w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych zna zagadnienia organizacji pracy agile’owych zespołów IT. Projektuje kompleksowe architektury IT dla przedsiębiorstw. Interesuje go architektura rozwiązań BigData i Complex Event Processing.

Umiejętności

Znajomość biznesowych aspektów projektowania rozwiązań IT i ich wpływu na nowoczesne przedsiębiorstwo. Migracja i offload systemów, wprowadzanie rozwiązań opartych na mikroserwisach i modelach DevOps. Performance tuning systemów, wprowadzanie praktyk Continuous Integration do systemów produkcyjnych.

Portfolio

P

Projekt: Digital Transformation – nowa generacja systemów bankowych

Klient: BGŻ BNP Paribas

Rola: Enterprise Architect – nadzór architektoniczny nad strategią rozwoju bankowości nowej generacji, wsparcie architektoniczne projektów

Projekt: API Transformation, BigData Analytics Layer

Klient: HSBC Global Architecture

Rola: Architekt rozwiązania – nadzór architektoniczny nad projektami transformacyjnymi – wprowadzenie rozwiązań do zarządzania API i elementów rozwiązań BigData

Projekt: Moje ING – nowa generacja systemów bankowych

Klient: ING Bank Śląski

Rola: Enterprise Architect – nadzór architektoniczny nad strategią rozwoju bankowości nowej generacji, wsparcie architektoniczne projektów

Projekt: Sabre Profiles – System GDS na potrzeby linii lotniczych

Klient: Sabre Holdings

Rola: architekt rozwiązania, projektant integracji rozwiązania, architekt sprzedażowy – przygotowanie projektu funkcjonalnego oraz projektu integracji z istniejącym środowiskiem oraz dla środowisk klientów zewnętrznych

Projekt: Inventory II – wizualizacja sieci teleinformatycznych

Klient: TP S.A.

Rola: projektant rozwiązania – przygotowanie projektu funkcjonalnego oraz roadmapy rozwoju rozwiązania; bezpośrednie wsparcie prac deweloperskich

 

Grzegorz Szerłomski
“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”

S. Jobs

Technologia to środek do realizacji celów biznesowych i pod takim kątem powinna być dobierana. Nie chodzi o to, czy jest modna i czy projekt będzie przyciągał wzrok. Bardziej istotne jest jak dobrze spełni swoje zadanie.

Charakterystyka

Solutions Architect z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym w pracy z dużym i średnim biznesem, działającym głównie w sektorze handlu detalicznego. Spośród tego zróżnicowanego doświadczenia najbardziej interesują go wielkoskalowe systemy dystrybucji danych oraz integracja systemów.

Umiejętności

Projektowanie i realizacja złożonych, wielofazowych integracji oraz migracji dużych systemów do nowych technologii. Pełnienie obowiązków głównego architekta projektującego rozwiązania spełniające wymagania biznesowe oraz wymagania IT. Projektowanie oraz optymalizacja procesów biznesowych bazujących na systemach IT.

Portfolio

Projekt: Integracja jednej z trzech największych na świecie firm handlu detalicznego z globalną platformą Akamai
Rola: Gówny kontakt dla klienta w sprawach technicznych i biznesowych; Solutions Architect odpowiedzialny za zbieranie wymagań, utrzymanie klienta, projektowanie rozwiązań, treningi i szkolenia dla zespołów IT i biznesu

Projekt: Migracja infrastruktury dostarczania treści z HTTP do HTTPS.
Rola: projektowanie i koordynacja projektu zapewniająca wykonalność i spójność technologiczną oraz realizacja bez nawet chwili przestoju

Projekt: Implementacja oraz integracja mobilnego CMSa (systemu zarządzania treścią) dla jednego z trzech największych operatorów telekomunikacyjnych w Indiach.
Rola: konsultant techniczny odpowiedzialny za projektowanie nowych, dedykowanych funkcjonalności, dostarczenie ich oraz instalację; ekspert techniczny dla zespołów testujących

Rafał Wasilewski
“Każda aplikacja może być zwymiarowana, zmierzona i oceniona.”
Piękna architektura IT to nie tylko dobre i innowacyjne projekty, to także poprawne zarządzanie całym środowiskiem usług i procesów. Skuteczne prowadzenie firmy, szczególnie aspirującej do bycia cyfrową, wymaga umiejętności oszacowania i zaplanowania skutków transformacji całego środowiska IT. I wtedy pojawia się wymiarowanie funkcjonalne.
Charakterystyka

Projektant rozwiązań i systemów oraz architekt korporacyjny z ponad 10-letnim stażem pracy w skomplikowanych środowiskach dużych firm. Dzięki praktyce w różnych sektorach rynku ma unikalne doświadczenia współpracy z różnymi segmentami IT i biznesu. Od 2010 roku specjalizuje się w stosowaniu wymiarowania funkcjonalnego systemów IT we wszelkich ocenach i wycenach.

Umiejętności

Wypełnianie pełnego zakresu obowiązków architekta korporacyjnego. Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizowanymi projektami. Wsparcie techniczne dla analityków i zespołów biznesowych. Analizy i szkolenia z wykorzystania metodyk punktów funkcyjnych dla różnych modeli działania organizacji. Dostarczanie architektur referencyjnych i projektowych, pozytywnie wpływających na efektywność procesów biznesowych klienta..

Portfolio

Projekt: Next Generation of Banking
Klient: ING Bank Śląski
Rola: Enterprise Architect – nadzór architektoniczny nad strategią rozwoju bankowości nowej generacji, wsparcie architektoniczne projektów

Projekt: Szkolenie z zakresu stosowania metodyki IFPUG
Klient: Comarch
Rola: trener IT – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia ze stosowania i sposobów wykorzystania metodyki szacowania punktów funkcyjnych

Projekt: COTP
Klient: Telekomunikacja Polska / Orange Polska SA
Rola: architekt rozwiązania, główny projektant systemu, analityk FP – zaprojektowanie zakresu funkcjonalnego oraz przygotowanie projektu integracji dla obszaru zarządzania przychodami i kolekcją należności, przygotowanie szacowań punktów funkcyjnych, kontrola jakości i kosztów pracy dostawców.

Projekt: NakWin
Klient: PTK Centertel / Telekomunikacja Polska SA
Rola: Aarchitekt funkcjonalny, projektant integracji rozwiązania – przygotowanie projektu funkcjonalnego oraz projektu integracji z istniejącym środowiskiem dla nowego rozwiązania windykacyjnego.

Michał Cichocki
“Boom na nowe technologie – prawda czy fałsz?”
Pojawienie się nowej technologii, która będzie się nazywać szczególnie wymyślnie, jest czymś absolutnie pożądanym, w szczególności w świecie IT. Kiedy spojrzymy na takie słowa jak „chmura”, czy „BigDATA”, to łatwo znajdziemy sporo interpretacji. W zależności od sytuacji lub zwyczajnej potrzeby pokazania się na trudnym rynku usług IT firmy często będą szafowały takimi sformułowaniami w odniesieniu do prostych spraw.
Charakterystyka

Szerokie kompetencje zdobył podczas ponad 10 lat pracy. Opanował szczegółową wiedzę na temat różnych rozwiązań systemowych oraz aplikacyjnych w przekroju wielu warstw. Projektuje i opracowuje zaawansowane rozwiązania architektur, w szczególności systemów, baz danych, technologii chmurowych oraz BigDATA – dla zastosowania w ramach różnych potrzeb aplikacji.
Interesuje go praca z zespołami technicznymi i jednoczesne wspieranie biznesu dla osiągnięcia lepszej realizacji projektów oraz zachowania odpowiednich standardów.

Umiejętności

Sprawowanie technicznego nadzoru i wsparcia dla zespołów IT i projektów. Doświadczenie w pracy z metodyką Agile i Scrum oraz w popularnej metodologii Waterfall. Praca na stanowiskach technicznych oraz menadżerskich dla usprawnienia procesów IT i biznesowych. Prowadzenie kursów BigDATA w ramach współpracy z firmą Cloudera.

Portfolio

Projekt: Zaprojektowanie i wdrożenie międzynarodowego rozwiązania opratego na technologii domeny Active Directory dla trzech krajów.
Klient: Bauer Media
Rola: Lider technologiczny oraz architekt rozwiązań

 

Projekty:

 • Przebudowa infrastruktury oraz architektury baz danych (Oracle, MySQL, PgSQL).
 • Zaprojektowanie i wdrożenie środowiska BigDATA dla przetwarzania batch-ego oraz w czasie rzeczywistym.
 • Telekamery – Live streaming oparty na wew. oraz zew. Infrastrukturze (CDN).
 • Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania CM (Configuration Management) opartego na technologii SaltStack dla potrzeb baz danych.

Klient: Interia.pl
Rola: Lider technologiczny oraz architekt rozwiązań

Project: Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania chmurowego, jako nowego produktu w profilu firmy
Klient: KEI.PL
Rola: Lider technologiczny, CTO oraz architekt rozwiązań